www.viakom.cz | www.nuuo.cz | www.arecontvision.cz | www.averdigi.cz | www.pushvideo.cz
CZENGNUUO
NUUO
IVS analýza videa Digitalizace SPZ Push notofikace
NUUO kalkulátor
NUUO wikipedia
NUUO Youtube
VIAKOM

CZ video návody  CZ


IP rekordéry NVRmini 2    ke stažení
download   Nastavení kamery
  Prezentace přidání IP kamery do systému, nastavení parametrů a povolení 2. streamu
download   Nahrávání a událost
  Prezentace nastavení plánovače nahrávání, událostí a akcí
download   RAID a souborový systém
  Prezentace vytvoření oddílu, nastavení RAID a automatického zálohování
download   Síťové nastavení
  Prezentace síťového nastavení, nastavení DDNS, UPnP a síťových služeb
download   Správa
  Prezentace správy uživatelů, licencí, logů systému a uložení/nahrání nastavení
download   Systém
  Prezentace informací o systému a aktualizace firmwaru
download   Živé zobrazení 1
  Prezentace nastavení živého zobrazení, nastaveni kamer a funkce autoscan
download   Živé zobrazení 2
  Prezentace nastavení e-mapy, upozornění na akce a události a nastavení joysticku
download   Přehrávání 1
  Prezentace zobrazení kamer v přehrávání, možnosti přehrávání a chytré vyhledávání
download   Přehrávání 2
  Prezentace funkcí Post Processing (nástroj pro úpravu obrázku)
  a Verification Tool (nástroj pro ověření pravosti obrázku nebo videozáznamu)
download   POS
  Prezentace připojení POS a vyhledávání POS informací v přehráváníENG video návody  ENG


PC verze NUUO    ke stažení
download   NUUO Failover Agent Introduction (Představení Failover agenta)
download   IVS - Types of NUUO IVS license (Typy IVS licencí)
download   IVS - How to add an IVS license? (Aktivace IVS licence)
download   IVS - How to setup the Advanced IVS? (Nastavení pokročilého IVS)
download   IVS - Create Zones and Lines (Nastavení zón a řádků)
download   IVS - Non Detection Zone (Nastavení zóny bez detekce)
download   IVS- Zones and rules interface (Rozhraní zón a pravidel)
download   IVS - Object tracker (Zobrazení dráhy objektu)
download   IVS - Object presence rule to a zone (Výskyt objektu v definované zóně)
download   IVS - Direction rule (Pravidlo směru objektu)
download   IVS - Stop rule to a zone (Pravidlo zastavení objektu v definované zóně)
download   IVS - Counting settings (Nastavení počítadla objektů)
download   IVS - Camera calibration (Kalibrace kamery)
download   IVS - Calibration: 3 Golden Rules and Example (Kalibrace - zlatá pravidla a příklad)


IP rekordéry NVR Titan    ke stažení
download   Joystick (Ovládání Joystickem)
download   I/O Devices: Live view interface (I/O zařízení: Živé zobrazení zařízení)
download   I/O Devices: Server settings part (I/O zařízení: Konfigurace serverové části)
download   I/O Devices: How to connect the I/O Box to the I/O Converter Box? (I/O zařízení: Jak se připojit k I/O modulu či konverteru)
download   NUUO I/O Boxes & NUUO C31A Converter Box (Připojení I/O modulů přes C31A konverter)
download   E-Map (E-Mapa)
download   PTZ Panel (PTZ Panel)
download   Other options for panoramic views (Ostatní nastavení panaromatického zobrazení)
download   Image Fusion Technology (Technologie Image Fusion)
download   Centralized Management features (Vlastnosti centralizované správy)
download   Users synchronization (Synchronizace uživatelů)
download   How to set up the Main server & Sub server? (Jak nastavit hlavní a podružný server)
download   Events list panel & Search panel (Seznam událostí a panel vyhledávání)
download   View list panel & Time span (Zobrazení na časové ose a seznamu událostí)
download   Live view interface: view list (Živé zobrazení: zobrazení seznamu
download   Live view interface (Rozhranní živého videa)
download   Overview: Titan NVR's Clients & Server Settings Interface (Přehled: Konfigurace klientů s NVR Titan)
download   License Management (Správa licencí)
download   Install Wizard: Clients (Instalační průvodce: klienti)
download   Install Wizard: Getting started (Instalační průvodce: Začínáme)
download   Performance (Představení)


IP rekordéry NVRsolo    ke stažení
download   Getting Started
download   Install Wizard
download   ezNUUO
download   Network setup
download   Configuration of the recording schedule
download   Event and action management
download   License Management
download   Functions of the live view interface
download   Live view interface: application of the functions
download   Playback interface
download   POSPraktické videoukázky  ENG


PC verze NUUO    ke stažení
download   Instalace
  Praktická videoukázka instalace PC softwaru
download   Živé zobrazení
  Praktická videoukázka živého zobrazení kamer
download   Přehrávání
  Praktická videoukázka přehrávání videozáznamu
download   Plánovač nahrávání
  Praktická videoukázka nastavení plánovače přehrávání
download   Systém chytrého hlídání
  Praktická videoukázka nastavení systému chytrého hlídání
download   Vzdálený klient živého zobrazení
  Praktická videoukázka nastavení a práce se vzdáleným klientem
download   Aplikace čítač
  Praktická videoukázka nastavení a práce s aplikací čítač
download   E-mapa
  Praktická videoukázka nastavení a práce s e-mapou
download   Vodoznak
  Praktická videoukázka ověření pravosti snímku nebo videozáznamu pomocí digitálního vodoznaku


IP rekordéry NVRmini 2    ke stažení
download   Základní nastavení
  Praktická videoukázka základního nastavení
download   Živé zobrazení
  Praktická videoukázka živého zobrazení kamer
download   Přehrávání 1
  Praktická videoukázka přehrávání videozáznamů
download   Přehrávání 2
  Praktická videoukázka přehrávání videozáznamů
download   Přehrávání 3
  Praktická videoukázka přehrávání videozáznamů


CMS - centrální správa    ke stažení
download   Informace o systému
  Praktická videoukázka prohlížení informací o systému
download   Přidání mapy
  Praktická videoukázka přidání mapy
download   Zobrazení alarmu
  Praktická videoukázka nastavení zobrazení alarmu na mapě
download   Živé zobrazení a přehrávání
  Praktická videoukázka živého zobrazení a přehrávání na mapě


POS - Point Of Sale    ke stažení
download   Základní nastavení a funkce
  Praktická videoukázka základního nastavení a základních funkcí


Mobilní klient    ke stažení
download   3GPP
  Praktická videoukázka nastavení vzdáleného dohledu pomocí Real Playeru


Licence Manager    ke stažení
download   Online aktivace a deaktivace licence
  Praktická videoukázka online aktivace a deaktivace IP licence
download   Offline aktivace a deaktivace licence
  Praktická videoukázka offline aktivace a deaktivace IP licence


Systém chytrého hlídání
  •  Praktické ukázky inteligentních funkcí PC verze NUUO
download   Detekce pohybu
download   Cizí objekt
download   Ztracený objekt
download   Zakrytí kamery
download   Ztráta zaostření
NUUO